Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Właścicielem witryny internetowej https://basswedkarstwo.pl oraz domeny poczty e-mail bass.net.pl przedsiębiorstwa „BASS”, prowadzącego sklep z artykułami wędkarskimi oraz serwis sprzętu wędkarskiego jest

Iwona Wołejko
10-437 Olsztyn
ul. Pstrowskiego 31
tel. 89 534 58 72
kom. 600 807 430
kom. 604 535 440
NIP 7392421437
REGON 511382316
IBAN PL51 2340 0009 9400 2300 0000 4415

Domena bass.net.pl wykorzystywana jest do celów poczty e-mail i komunikacji z klientami natomiast domena basswedkarstwo.pl jest używana jako strona www chociaż niektóre, techniczne adresy mailowe w domenie basswedkarstwo.pl są kierowane jako aliasy do domeny bass.net.pl. Można traktować obie domeny jako jedność, a wynika to zaszłości, które pozostały aby nie wprowadzać w zakłopotanie dawnych klientów.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Witryna internetowa basswedkarstwo.pl i jej właściciel nie zbierają żadnych danych poprzez stronę internetową. Odwiedzający użytkownicy nie są w żaden sposób śledzeni ani w ich urządzeniach końcowych nie są pozostawiane szpiegujące ciasteczka należące do witryny ani do podmiotów trzecich. Nie stosujemy także żadnych innych technik pozwalających śledzić, tropić ani identyfikować odwiedzających.

Komentarze

Strona basswedkarstwo.pl nie udostępnia możliwości komentowania ani zakupów w naszym sklepie i dzięki temu nie występuje problem ciasteczek sesyjnych ani związanych z tym obiektów śledzących sesję użytkownika.

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy znajdujący się w dziale kontakt wysyła do nas e-mail i nie pozostawia żadnych elementów śledzących w przeglądarce odwiedzającego witrynę.
Informacje przesłane za pośrednictwem formularza wysyłane są w formie e-mail na potrzeby obsługi klienta i przechowywane są przez nieokreślony czas, ale nie wykorzystujemy uzyskanych tak informacji w celach marketingowych. Kontakt poprzez formularz traktujemy jako kontakt mailowy w celu obsługi klienta. Wypełnienie formularza i przesłanie jego treści do naszej skrzynki mailowej odbywa się w obrębie tego samego, dedykowanego komputera, pełniącego rolę odrębnego serwera i dane te nie są w żaden sposób transmitowane poprzez sieć internet. Na żądanie klienta skasujemy przesłany e-mail wraz z całą korespondencją, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

Ciasteczka

Nie korzystamy z ciasteczek.

Analityka

Nie korzystamy z analityki ani żadnych innych form podstępnego śledzenia ani innej formy podstępnego zbierania danych o użytkownikach.

Z kim dzielimy się danymi?

Nie dzielimy się danymi z nikim.

Jak długo przechowujemy twoje dane po odwiedzeniu naszej witryny?

Danych nie przechowujemy gdyż ich nie gromadzimy. Wyjątkiem jest poczta e-mail (także jako dane wysłane formularzem kontaktowym), która jest przechowywana przez czas nieokreślony. Można wnieść sprzeciw do naszego Inspektora Ochrony Danych i zażądać wglądu i niezwłocznego skasowania korespondencji mailowej.

Dane kontaktowe

W sprawach ochrony prywatności i nadużyć można kontaktować się poprzez e-mail pod następującymi adresami mailowymi:

Inspektor Ochrony Danych
iod@basswedkarstwo.pl
iod@bass.net.pl

Nadużycia:
abuse@basswedkarstwo.pl
abuse@bass.net.pl

Webmaster: (np. błędy i nieścisłości na stronie www)
webmaster@basswedkarstwo.pl
webmaster@bass.net.pl

Postmaster: (np. niedziałająca poczta, wracające maile)
postmaster@basswedkarstwo.pl
postmaster@bass.net.pl

tel. 89 534 58 72
kom. 600 807 430
kom. 604 535 440
Iwona Wołejko, 10-437 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 31

Jak chronimy twoje dane?

Każdy z pracowników lub właścicieli, mający kontakt z danymi osobowymi klientów, odpowiadający na korespondencję, odbył stosowne szkolenie z zakresu RODO i posiada stosowne kompetencje.
Serwer poczty e-mail i strona WWW są zabezpieczone protokołem SSL/TLS, certyfikaty kryptograficzne oraz klucze szyfrujące pochodzą od organizacji letsencrypt.org i są odnawiane automatycznie co trzy miesiące.
Przeprowadzono ocenę wpływu czynnika ludzkiego na prywatność naszych klientów w obszarze RODO.
W razie naruszeń stosujemy obowiązujące prawnie procedury reagowania na wszelkie naruszenia prywatności danych, zarówno potencjalne jak i rzeczywiste. Od stron trzecich nie otrzymujemy żadnych danych na temat naszych klientów.

Przetwarzanie przez podmioty trzecie.

Ponieważ strona www i poczta e-mail znajdują się na naszym własnym serwerze, podłączonym do Internetu dedykowanym łączem, nie musimy korzystać z usług firm hostingowych przez co problem powierzenia i przetwarzania danych przez podmioty trzecie, inaczej podwykonawców nie występuje.

Sieci społecznościowe i mapa dojazdu.

Posiadamy kilka odnośników do popularnych sieci społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram ale żaden z linków nie tworzy automatycznego połączenia, nie zawiera zdalnego elementu śledzącego. Kliknięcie w takie linki jest dobrowolną wolą odwiedzającego witrynę, przy czym są to tylko linki pod ikonkami i nie posiadają żadnych dodatkowych funkcji szpiegujących.
Mapa dojazdu jest obrazkiem i nie posiada pod spodem adresu nakierowującego przeglądarkę do usług Google. Klient, chcąc wyznaczyć trasę dojazdu, musi wpisać adres samemu, we własny, ulubiony program do nawigacji.

Filtrowanie poczty e-mail

Nasz serwer pocztowy korzysta z filtrowania przychodzącej poczty e-mail w celu odrzucenia niechcianej poczty, pochodzącej z zawirusowanych komputerów lub źle skonfigurowanych serwerów MTA.

W tym celu wykorzystujemy nasz własny serwer MTA o nazwie Postfix wraz z jego wbudowanymi filtrami antyspamowymi oraz korzystamy z programu Spamassassin. W szczególności nie przyjmujemy maili niezgodnych z RFC, gdy serwer nie przedstawi we właściwy sposób HELO/EHLO, nie posiada poprawnego rekordu PTR oraz takich, w których brak jest rekordu SPF.
Są to części składowe protokołu sieciowego, odpowiedzialnego za transport poczty e-mail.
Ponadto korzystamy z serwerów RBL, między innymi z polspam.pl, spamcop.net, listy NASK i innych w razie potrzeb w celu sprawdzenia czy usiłujący nawiązać połączenie serwer lub domena nie znajdują się na czarnych listach niechcianej poczty.
Odbywa się to poprzez nasz własny serwer DNS (na naszym własnym dedykowanym serwerze) o nazwie „Unbound” działający w trybie DNS Over TLS (DoT), szyfrujący zapytania DNS w celu ukrycia ich przed podsłuchem. Mechanizm ten służy do filtrowania domen i adresów IP, powszechnie uważanych jako spamujące, rozsiewające wirusy i próby oszustw.

Przysługujące Ci prawa

Masz następujące prawa:

Dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO).
Sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).
Żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO).
Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
Otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
Cofnięcia, w każdym momencie, udzielonych zgód, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.
Powyższe prawa możesz zrealizować, kontaktując się z nami na dane podane w sekcji „Dane kontaktowe”.

Dodatkowo, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155